SHKOLLA FILLORE

Filluan regjistrimet për vitin akademik 2018/2019 për nxenës nga klasa e I-rë deri IX-të. Me poshtë keni lidhjet ku mund te aplikoni. SUKSESE